هودانلود

لایه های زمین شناختی GIS

 1. جی آی اس بخش های شهرستان رامیان
 2. جی آی اس بخش های زابل
 3. جی آی اس بخش های شهرستان آمل
 4. جی آی اس بخش های شهرستان سردشت
 5. جی آی اس بخش های شهرستان تکاب
 6. جی آی اس بخش های شهرستان خرم آباد
 7. جی آی اس بخش های شهرستان میانه
 8. جی آی اس بخش های سنندج
 9. جی آی اس بخش های شهرستان پیرانشهر
 10. جی آی اس بخش های شهرستان چالدران
 11. جی آی اس بخش های شهرستان فراشبند
 12. جی آی اس بخش های بویراحمد
 13. جی آی اس بخش های شهرستان تایباد
 14. جی آی اس بخش های شهرستان اسلام شهر
 15. جی آی اس بخش های شهرستان سرباز
 16. جی آی اس بخش های سرباز
 17. جی آی اس بخش های شاهین دژ
 18. جی آی اس بخش های شهرستان تنکابن
 19. جی آی اس بخش های شهرستان سرخس
 20. جی آی اس بخش های دیواندره
 21. جی آی اس بخش های شهرستان آران و بیدگل
 22. جی آی اس بخش های شهرستان صحنه
 23. جی آی اس بخش های شهرستان ایذه
 24. جی آی اس بخش های شهرستان چاراویماق
 25. جی آی اس بخش های شهرستان سرخس
 26. جی آی اس بخش های شهرستان درگز
 27. جی آی اس بخش های شهرستان چالوس
 28. جی آی اس بخش های شهرستان تربت حیدریه
 29. جی آی اس بخش های تاکستان
 30. جی آی اس بخش های شهرستان بندرلنگه
 31. جی آی اس بخش های شهرستان اهواز
 32. جی آی اس بخش های شهرستان خاتم
 33. جی آی اس بخش های شهرستان دیلم
 34. جی آی اس بخش های شهرستان سمیرم
 35. جی آی اس بخش های اسلامشهر
 36. جی آی اس بخش های شهرستان سبزوار
 37. جی آی اس بخش های شهرستان تاکستان
 38. جی آی اس بخش های شهرستان جاسک
 39. جی آی اس بخش های شهرستان ساوه
 40. جی آی اس بخش های سنقر
 41. جی آی اس بخش های شهرستان نور
 42. جی آی اس بخش های شهرستان علی آباد
 43. جی آی اس بخش های دامغان
 44. جی آی اس بخش های شهرستان خدابنده
 45. جی آی اس بخش های شهرستان فریدن
 46. جی آی اس بخش های شهرستان جاسک
 47. جی آی اس بخش های امیدیه
 48. جی آی اس بخش های شهرستان نهبندان
 49. جی آی اس بخش های شهرستان فیروز آباد
 50. جی آی اس بخش های سروآباد
 51. جی آی اس بخش های شهرستان دشتستان
 52. جی آی اس بخش های شاهرود
 53. جی آی اس بخش های شهرستان امیدیه
 54. جی آی اس بخش های شهرستان قزوین
 55. جی آی اس بخش های شهرستان کرج
 56. جی آی اس بخش های شهرستان جم
 57. جی آی اس بخش های شهرستان چناران
 58. جی آی اس بخش های شهرستان خلیل آباد
 59. جی آی اس بخش های شهرستان سرباز
 60. جی آی اس بخش های شهرستان اردبیل
 61. جی آی اس بخش های دماوند
 62. جی آی اس بخش های شهرستان رودان
 63. جی آی اس بخش های شهرستان ملکان
 64. جی آی اس بخش های شهرستان کلات
 65. جی آی اس بخش های شهرستان یزد
 66. جی آی اس بخش های شهرستان سبزوار
 67. جی آی اس بخش های شهرستان بابل
 68. جی آی اس بخش های شهرستان بیرجند
 69. جی آی اس بخش های شیروان و چرداول
 70. جی آی اس بخش های شهرستان جهرم
 71. جی آی اس بخش های چابهار
 72. جی آی اس بخش های شهرستان الیگودرز
 73. جی آی اس بخش های شهرستان چالوس
 74. جی آی اس بخش های شهرستان اردل
 75. جی آی اس بخش های شهرستان راور
 76. جی آی اس بخش های شهرستان بابل
 77. جی آی اس بخش های حاجی آباد
 78. جی آی اس بخش های شهرستان رضوانشهر
 79. جی آی اس بخش های آبادان
 80. جی آی اس بخش های شهرستان ملکان
 81. جی آی اس بخش های شهرستان خمین
 82. جی آی اس بخش های شهرستان هندیجان
 83. جی آی اس بخش های فیروزکوه
 84. جی آی اس بخش های شهرستان ملایر
 85. جی آی اس بخش های شهرستان بوکان
 86. جی آی اس بخش های شهرستان سرخس
 87. جی آی اس بخش های تکاب
 88. جی آی اس بخش های شهرستان قوچان
 89. جی آی اس بخش های لامرد
 90. جی آی اس بخش های شهرستان ری
 91. جی آی اس بخش های شهرستان فیروزکوه
 92. جی آی اس بخش های شهرستان محمود آباد
 93. جی آی اس بخش های شهرستان صدوق
 94. جی آی اس بخش های شهرستان حاجی آباد
 95. جی آی اس بخش های سمنان
 96. جی آی اس بخش های شهرستان ایلام
 97. جی آی اس بخش های شهرستان زاهدان
 98. جی آی اس بخش های شهرستان نیر
 99. جی آی اس بخش های شهرستان هریس
 100. جی آی اس بخش های شهرستان فریدن