هودانلود

لایه های زمین شناختی GIS

 1. جی آی اس بخش های رودان
 2. جی آی اس بخش های شهرستان اردبیل
 3. جی آی اس بخش های شهرستان جاجرم
 4. جی آی اس بخش های شهرستان مسجد سلیمان
 5. جی آی اس بخش های شهرستان مهر
 6. جی آی اس بخش های شهرستان هشترود
 7. جی آی اس بخش های شهرستان رشت
 8. جی آی اس بخش های شهرستان نیر
 9. جی آی اس بخش های شهرستان نقده
 10. جی آی اس بخش های شهرستان سمیرم
 11. جی آی اس بخش های شهرستان نظرآباد
 12. جی آی اس بخش های شهرستان هریس
 13. جی آی اس بخش های شهرستان صومعه سرا
 14. جی آی اس بخش های شهرستان زرند
 15. جی آی اس بخش های شهرستان ایوان
 16. جی آی اس بخش های شهرستان آق قلا
 17. جی آی اس بخش های شهرستان باغملک
 18. جی آی اس بخش های شهرستان داراب
 19. جی آی اس بخش های شهرستان مراغه
 20. جی آی اس بخش های شهرستان تاکستان
 21. جی آی اس بخش های شهرستان شوش
 22. جی آی اس بخش های استهبان
 23. جی آی اس بخش های بم
 24. جی آی اس بخش های شهرستان فومن
 25. جی آی اس بخش های فلاورجان
 26. جی آی اس بخش های شهرستان قصرشیرین
 27. جی آی اس بخش های شهرستان چابهار
 28. جی آی اس بخش های شهرستان سراب
 29. جی آی اس بخش های خدابنده
 30. جی آی اس بخش های شاهین دژ
 31. جی آی اس بخش های پاوه
 32. جی آی اس بخش های شهرستان فلاورجان
 33. جی آی اس بخش های شهرستان سمیرم
 34. جی آی اس بخش های شهرستان باغملک
 35. جی آی اس بخش های شهرستان نمین
 36. جی آی اس بخش های شهرستان ابرکوه
 37. جی آی اس بخش های شهرستان جهرم
 38. جی آی اس بخش های آذرشهر
 39. جی آی اس بخش های شهرستان آبیک
 40. جی آی اس بخش های شهرستان نهبندان
 41. جی آی اس بخش های شهرستان آستارا
 42. جی آی اس بخش های شهرستان بوکان
 43. جی آی اس بخش های شیروان و چرداول
 44. جی آی اس بخش های گرمسار
 45. جی آی اس بخش های شهرستان رامیان
 46. جی آی اس بخش های شهرستان سواد کوه
 47. جی آی اس بخش های بردسکن
 48. جی آی اس بخش های شهرستان اردبیل
 49. جی آی اس بخش های شهرستان اسفراین
 50. جی آی اس بخش های شهرستان قروه
 51. جی آی اس بخش های شهرستان مرند
 52. جی آی اس بخش های اسکو
 53. جی آی اس بخش های شهرستان دامغان
 54. جی آی اس بخش های شهرستان تفرش
 55. جی آی اس بخش های شهرستان خوی
 56. جی آی اس بخش های شهرستان فردوس
 57. جی آی اس بخش های شهرستان سربیشه
 58. جی آی اس بخش های شهرستان مسجد سلیمان
 59. جی آی اس بخش های شهرستان جم
 60. جی آی اس بخش های شهرستان مینودشت
 61. جی آی اس بخش های شهرستان خدابنده
 62. جی آی اس بخش های شهرستان قائنات
 63. جی آی اس بخش های شهرستان نمین
 64. جی آی اس بخش های ثلاث باباجانی
 65. جی آی اس بخش های شهرستان مسجد سلیمان
 66. جی آی اس بخش های شهرستان بیله سوار
 67. جی آی اس بخش های شهرستان دهلران
 68. جی آی اس بخش های شهرستان رزن
 69. جی آی اس بخش های شهرستان بردسکن
 70. جی آی اس بخش های شهرستان دشتستان
 71. جی آی اس بخش های شهرستان قزوین
 72. جی آی اس بخش های سربیشه
 73. جی آی اس بخش های شهرستان تیران و کرون
 74. جی آی اس بخش های شهرستان مهر
 75. جی آی اس بخش های شهرستان شیروان
 76. جی آی اس بخش های شهرستان هرسین
 77. جی آی اس بخش های زرند
 78. جی آی اس بخش های داراب
 79. جی آی اس بخش های شهرستان بانه
 80. جی آی اس بخش های بانه
 81. جی آی اس بخش های شهرستان تبریز
 82. جی آی اس بخش های اسفراین
 83. جی آی اس بخش های شهرستان بوکان
 84. جی آی اس بخش های سرخس
 85. جی آی اس بخش های بم
 86. جی آی اس بخش های شهرستان شیروان
 87. جی آی اس بخش های شهرستان سردشت
 88. جی آی اس بخش های سقز
 89. جی آی اس بخش های شهرستان طارم
 90. جی آی اس بخش های شهرستان طبس
 91. جی آی اس بخش های شهرستان سمنان
 92. جی آی اس بخش های شهرستان مهر
 93. جی آی اس بخش های سیرجان
 94. جی آی اس بخش های شهرستان پاوه
 95. جی آی اس بخش های شهرستان خاتم
 96. جی آی اس بخش های شهرستان نیکشهر
 97. جی آی اس بخش های شهرستان ایذه
 98. جی آی اس بخش های شهرستان ساری
 99. جی آی اس بخش های شهرستان آران و بیدگل
 100. جی آی اس بخش های شهرستان صومعه سرا